Liefde van huisdieren van onschatbare waarde

Ruim 87% van alle huisdierbezitters zit beter in zijn vel tijdens corona door de aanwezigheid van hun huisdier. De meerderheid zoekt zelfs eerder steun bij zijn of haar geliefde huisdier dan bij bun partner, familie en vrienden. Voor de huisdierbezitters met partner ligt dit percentage op 40%. Meer dan de helft van deze groep voelt zich beter begrepen door hun huisdier. Voor huisdierbezitters zonder partner verkiest zelfs 76% hun huisdier boven familie en vrienden bij het vinden van steun. Wat is de reden dat huisdieren zoveel invloed hebben op onze gezondheid?

Minder eenzaam tijdens corona vanwege huisdier

Bijna alle huisdierbezitters geven aan zich de laatste 2 jaar beter gevoeld te hebben door de aanwezigheid van hun huisdier. Op mentaal vlak heeft hun huisdier voornamelijk gezorgd voor minder stress en meer ontspanning en gezelligheid. Daarnaast hebben de huisdieren er ook voor gezorgd dat men zich minder eenzaam voelt. Ruim twee derde heeft ook op fysiek vlak een positieve bijdrage gemerkt, omdat hun huisdier ze meer in beweging en in de buitenlucht heeft gehouden.

Huisdieren oordelen niet

Over het geheel genomen zie je dat een huisdier een grote positieve invloed heeft op hun baas. Als reden geeft men onder andere aan dat huisdieren feilloos aanvoelen als er iets aan de hand is en niet oordelen. Het is ook prettig om gevoelens niet altijd in woorden uit te hoeven drukken. Een knuffel of een aai is vaak al voldoende om zich getroost te voelen. Zelfs 23% van de huisdierbezitters met partner voelt zich dan ook beter begrepen door zijn of haar huisdier en ruim 30% durft zijn gevoelens beter te uiten. Partners, familie en/of vrienden komen hier op de tweede plaats.

Versterkte band met je huisdier vanwege corona

De helft van de huisdierbezitters geeft aan de afgelopen twee jaar evenveel tijd te hebben doorgebracht met hun huisdier als daarvoor. Een kleine 48% geeft aan juist meer tijd te hebben doorgebracht met hun huisdier. De voornaamste reden hiervoor is dat er meer thuis is gewerkt en daardoor automatisch meer tijd met hun huisdier is doorgebracht. Van deze groep geeft ruim 25% ook aan meer behoefte gehad te hebben aan het gezelschap van hun huisdier. Ook is hierdoor de band met hun huisdier versterkt.

Regels versoepelen, heeft dit effect op huisdieren?

Nu de coronamaatregelen versoepelen is er een kans dat werkende weer meer op de werkvloer worden verwacht. Uit ons onderzoek is gebleken dat onze huisdierenbezitters hier goed op voorbereid zijn. Een groot percentage (69%) geeft aan dat dit geen problemen oplevert. Ook zegt ruim 30% er al over nagedacht te hebben en dat ze dit op kunnen lossen binnen hun thuissituatie. Ook zien wij dat er een beroep wordt gedaan op familie, kennissen en buren. Een kleine 10% kan hun huisdier zelfs meenemen naar het werk.

                                                    - EINDE -

Dit onderzoek is gedaan door De Huisdiersuper.nl Wij hebben onze vragen aan meer dan 500 huisdierbezitters voorgelegd. De bovenstaande uitkomsten hebben betrekking tot slechts een deel van het onderzoek. Benieuwd naar de andere uitkomsten? Bijvoorbeeld welk huisdier het populairst is? Honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels, kippen of andere dieren? Of ben je benieuwd of mensen altijd goed zijn voorbereid op de aanschaf van hun geliefde huisdier en hoe ze huisdieren houden in combinatie met werk? Klik dan op het volgende artikel: De aanschaf van een huisdier, een bewuste keuze?