Blog aanschaf van een huisdier - De Huisdiersuper

De aanschaf van een huisdier, een bewuste keuze

Hoe goed hebben baasjes zich ingelezen?

Dat de aanschaf van een huisdier een bewuste keuze zou moeten zijn, zullen de meeste lezers beamen. Een huisdier is geen product wat je weer aan de kant kan zetten op het moment dat je het niet meer leuk vindt. Maar wordt er wel goed nagedacht over alle aspecten die de aanschaf van een huisdier met zich mee brengt? Zoals de aanschafkosten, dierenartskosten, de tijd die je kwijt bent voor een goede verzorging? En welk huisdier is nu eigenlijk het populairst? De Huisdiersuper is op onderzoek gegaan en heeft ruim 500 huisdierbezitters het hemd van het lijf gevraagd.

Welk soort huisdier is het populairst onder de huisdierbezitters?

Om een goed beeld te vormen over de juiste zorg hebben wij huisdierbezitters gevraagd welk huisdier ze in hun huishouden hebben. Uiteraard konden hier meerdere huisdiersoorten aangevinkt worden. De hond staat met stip op nummer 1 (ruim 67%), gevolgd door kat (47%). Daarna komen uiteraard ook nog de konijnen, knaagdieren, vogels, kippen, paarden, vissen en reptielen aan de beurt. Ook zien wij dat veel huisdierbezitters meerdere huisdieren houden.

 

Huisdierbezitters werken over het algemeen niet fulltime

Huisdieren hebben de nodige zorg nodig en afhankelijk van het type huisdier kan hier behoorlijk wat tijd in gaan zitten. Van alle ondervraagden geeft ruim twee derde aan niet te werken of maximaal 24 uur. Uiteraard kan het zo zijn dat een eventuele partner of huisgenoot wel een fulltime baan uitoefent, maar in de praktijk betekent dit dan ook dat er altijd 1 partner helemaal of deels thuis is. Dit komt ten goede van de verzorging van een huisdier. Denk bijvoorbeeld aan een hond die meermaals per dag de deur uit moet voor zijn behoefte, naast de andere zorg die hij nodig heeft. Dit is moeilijk te bewerkstelligen naast een fulltime baan. Ruim 71% geeft dan ook aan zich goed verdiept te hebben in de tijd die de juiste verzorging met zich mee brengt.

 

Het totale kostenplaatje, waar houd je rekening mee?

Men geeft aan goed bedacht te zijn op de kosten van een huisdier. Denk hierbij niet alleen aan de kosten voor de aanschaf, maar ook aan de kosten van de verzorging, dierenarts etc. Vaak zijn dergelijke kosten namelijk hoger dan het huisdier zelf. Een mooie krabpaal, een grote papegaaienkooi, goed konijnenhok of groot kippenhok loopt al snel in de honderden euro’s. Als een huisdier dan onverwacht ook nog ziek wordt kan dat een behoorlijke kostenpost opleveren. Gelukkig geeft ruim 77% aan hier goed op voorbereid te zijn.

Welk ras past in het huishouden?

Tweederde van de ondervraagden zegt zich ook heel goed gebogen te hebben over het ras wat ze hebben aangeschaft. Er is goed onderzoek gedaan welk ras er het beste bij hun huishouden past.  Wil je een rustige gezinshond of een fanatieke ballenjager? Wil je een kat die lekker naar buiten kan of een echte raskat? Een dwergkonijn of juist een vlaamse reus? Allen hebben een andere verzorging nodig. Het is belangrijk hier op voorhand goed over na te denken, ook om op een later tijdstip niet voor verrassingen te staan.

 

Sommige aspecten worden onderschat

Wel zien wij dat een klein percentage (7.7%) sommige aspecten van het houden van een huisdier heeft onderschat. Dit heeft voornamelijk te maken met onverwachte kosten van bijvoorbeeld een dierenarts, de tijd die een goede zorg met zich mee brengt en verandering in omstandigheden. Denk bijvoorbeeld ook aan gedragsproblemen zoals verlatingsangst, het vinden van een oppas, een relatiebreuk of verandering van baan waardoor een huishouden een hele andere vorm kan krijgen. Ook worden hier problemen met de eigen gezondheid genoemd. Dit zijn veelal natuurlijk onvoorziene omstandigheden die voor zowel baasje als huisdier erg onprettig zijn. Gelukkig betreft het maar een heel klein percentage.

 

Tot slot

Wij hebben ruim 500 huisdierbezitters benaderd en gevraagd mee te doen aan ons onderzoek. Het merendeel (57,6%) van de ondervraagden zit in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 65 jaar. Alle ondervraagden hebben samen meer dan 837 huisdieren in hun huishouden. Ook geeft 85% aan al langer dan 5 jaar huisdieren te houden. De meeste geven aan opgegroeid te zijn met huisdieren en dus eigenlijk niet anders gewend zijn. Ook geeft men aan veel liefde en gezelschap te krijgen van hun huisdier. Een huisdier heeft een positief effect op de gezondheid van hun baas. We kunnen daarmee stellen dat de liefde van een huisdier van onschatbare waarde is. 

Dit onderzoek is gedaan door De Huisdiersuper.nl. De bovenstaande uitkomsten hebben betrekking tot slechts een deel van het onderzoek. Benieuwd naar de andere uitkomsten? Bijvoorbeeld waar huisdierbezitters als eerste steun bij zoeken? Of dat de band met hun huisdier versterkt is na de coronaperiode? Klik dan op het volgende artikel:

Baasjes verkiezen huisdier boven familie en vrienden.

 

Delen met anderen?